Badowo-Mściska pod Mszczonowem Spoza Warszawy

  • NIE
  • Spoza Warszawy
  • Badowo-Mściska pod Mszczonowem
  • obóz RGO
  • w mieszkaniu
  • pomoc
  • dzieci, RGO
  • W lipcu 1944 r., Izabella Łachowska była na obozie RGO pod Mszczonowem w Badowo-Mściskach.