NN Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Żoliborz
  • NN
  • powstanie warszawskie
  • śmierć
  • Marian Merenholc vel Merenholz zginął w powstaniu warszawskim walcząc w stopniu porucznika Zgrup. A.K. Żywiciel, 30 września 1944 roku na warszawskim Żoliborzu.