Ż.T.O.S - na stanowiska dyrektorów powołano os...

  • TAK
  • Ż.T.O.S - na stanowiska dyrektorów powołano osoby, które przed wojną nie miały nic wspólnego z opieką społeczną... dyrektoriat ten z czasem nabrał rutyny, ale była ona wynikiem długich eksperymentów i dużych wydatków. Pieniądze, które mogła celowo wydać ręka doświadczonego społecznika, były przez pewien czas w dyspozycji dyletantów. ŻTOS opierało swój byt na dobrowolnych wpłatach i na składkach kom.domowych. Brakowało pieniędzy, płatni urzędnicy nieregularnie otrzymywali pensje

  • 1941
  • 1942
  • w getcie
  • społeczne
  • opieka, urzędnicy, ŻSS
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [209]