Pieczęć ŻZW - okrągły stempel, w środku mur z...

  • TAK
  • Pieczęć ŻZW - okrągły stempel, w środku mur z cegieł, kilka cegieł wybitych, a przez dziurę widać dwie ściskające się ręce. W ŻZW byli głównie tragarze. Byli świetnie uzbrojeni. Nosili długie buty i płaszcze.

  • powstanie w getcie
  • społeczne
  • działacze, konspiracja
  • Frydman - Mirski, Bronisław, relacja 30-5006