Imię: Chaja-Maria Nazwisko: Silberschatz

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Chaja-Maria
 • Silberschatz
 • Silberszac
 • Współwłaścicielka nieruchomości 5801.

 • po wojnie
 • Postępowanie spadkowe. Identyczne ogłoszenie ukazało się w Monitorze Polskim z dnia 10-08-1946, nr 74.

 • Oficjalny dziennik urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej wydawany przez premiera Rzeczpospolitej od 1918 r. (z przerwą od 1940 do 1945). W Monitorze Polskim publikowano akty prawne i orzeczenia sądowe. Publikacje w nim zawarte nie są źródłem praw. Po wojnie w Monitorze ogłaszano m. in. sprawy spadkowe i uznanie za zmarłego.
  Redakcja, Administracja i Ekspedycja: Łódź, Piotrkowska 133.

 • 2