Imię: Nieznane Nazwisko: Blumsztajn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Blumsztajn
  • pracował w szopie Landaua, wszedł w skład piątki Pniny Grynszpan

  • robotnicy
  • 88