Imię: Nieznane Nazwisko: Brzeziński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Brzeziński
  • Szef ładowaczy na Umschlagplatzu. Codziennie składał raport liczbowy, z wykazem wagonów i wysłanych ludzi. Pozostawił notatnik, na który powołuje się NN 129 szacując liczbę wysiedlonych na 235 tys. Po selekcji wrześniowej kierownik jednego z 4 plutonów SP.

  • bogaci
  • N, N

  • s. 187, 196