Imię: Nieznane Nazwisko: Bednarski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Bednarski
  • stolarz, wziął od krawca Lasockiego, wyrzuconego z mieszkania, maszynę na przechowanie i nie chciał oddać (twierdzi, że mu ją ukradziono) (13.09.40)

  • bogaci
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 150