Sienna Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Sienna
 • 41
 • Mieszkanie Władysławy Kranzowej
 • w mieszkaniu
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, znajomi
 • Bronisław Anlen ukrywa się w piwnicach, sporadycznie nocuje u dawnej sąsiadki na Siennej.

 • Str. 43 – 44