Sewerynów Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Powiśle
  • Sewerynów
  • 4
  • wysiedlenie
  • mieszkaniowe, nauka, pomoc
  • pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi
  • Mieszkanie Witalisa Wróblewskiego.