Imię: Gabriel Nazwisko: Dokalski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Gabriel
 • Dokalski
 • 1895-07-01
 • ziemia kowieńska
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • ul. Poznańska 14 m 50
 • Polak
 • wyższe
 • na powierzchni
 • Inżynier architekt, przed 1939 pracuje w Zarządzie Miejskim. W 1943przyjmuje do pracy w swoim warsztacie Jana Wyżaja, Żyda z Łucka, poleconego przez wspólną znajomą, panią Jaworską, także mieszkającą w Łucku. Dokalski wystawia Janowi zaświadczenie, że jego nazwisko brzmi Dokalski i pomaga załatwić kenkartę. Umiera w 1966 roku

 • administracyjne, działania Polaków, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc rzeczowa, praca, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Str. 1, 7