Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • na powierzchni
  • donos, konspiracja
  • atmosfera, konspiracja polska, konspiracja żydowska, kontakty z innymi Żydami
  • Dwaj współpracownicy Polskich Socjalistów giną na skutek denuncjacji.

  • str. 4