Franciszkańska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Stare Miasto
  • Franciszkańska
  • 7
  • w mieszkaniu
  • w getcie
  • mieszkaniowe
  • Mieszkanie Lei Segał z domu Kaliskiej.