Prawdopodobnie okolice bazaru Różyckiego Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Praga
  • Prawdopodobnie okolice bazaru Różyckiego
  • na powierzchni
  • pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, dzieci, handel, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, praca, znajomi
  • Byczek (Ignacy Milchberg) spotyka kolegę z getta, Kazika Francuza; przygarnia go do grupy papierosiarzy.

  • Str. 77 – 78