Imię: Nieznane Nazwisko: [powstańcy żydowscy]

  • NIE
  • Mężczyzna
  • [powstańcy żydowscy]
  • Z Warszawy
  • Żyd
  • Przeszli przez podwórko na ul. Ciasnej, niosąc pod płaszczami broń.

  • powstanie w getcie
  • konspiracja
  • konspiracja żydowska
  • s. 266