Nieznana Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • We wnętrzach kamienicy
  • na powierzchni
  • w getcie
  • społeczne, życie prywatne / życie codzienne
  • atmosfera, autor, młodzież, pomoc, przestępczość, szantaż, śmierć, Ukraińcy, wokół autora, wypadki, życie codzienne, życie prywatne, Żydzi
  • Marek Rudnicki zabija Ukraińca, który chciał ograbić Żydów.

  • Cz. 4 filmu