Nieznana Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • W kawiarni
  • na powierzchni
  • w getcie
  • społeczne, życie prywatne / życie codzienne
  • atmosfera, autor, działacze, konspiracja, młodzież, pomoc, wokół autora, życie codzienne, życie prywatne, Żydzi
  • Marek Rudnicki nawiązuje kontakt z żydowską konspiracją.

  • Cz. 4 filmu