Szkoła Pielęgniarstwa przy Szpitalu Starozakonnych w Warszawie (1923-1943). Wspomnienia

  • Luba
  • Blum-Bielicka
  • Biuletyn ŻIH 40
  • 1961
  • wspomnienia osobiste
  • tak
  • polski
  • w 1925 ukończyła Szkołę Pielęgniarstwa, odbyła przeszkolenie w dziale otwartej opieki zdrowotnej w Paryżu i Brukseli; instruktorka pielęgniarstwa spłecznego, szkoliła pielęgniarki w uruchomionym w 1930 IX Ośrodku Zdrowia przy ul. Świętojerskiej; od 1938 roku wicedyrektorka Szkoły Pielęgniarstwa; - po wojnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracuje w New-York Hospital