Cudem przeżyliśmy czas zagłady

  • Leokadia
  • Schmidt
  • Kraków
  • 1983
  • wspomnienia osobiste
  • tak
  • nie
  • polski