Monitor Polski nr 103 z dnia 08-10-1946

 • Łódź
 • 1946
 • urzędowe
 • tak
 • po wojnie
 • polski
 • W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, dział Czasopism, sygn. P.35283 II
  Oficjalny dziennik urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej wydawany przez premiera Rzeczpospolitej od 1918 r. (z przerwą od 1940 do 1945). W Monitorze Polskim publikowano akty prawne i orzeczenia sądowe. Publikacje w nim zawarte nie są źródłem praw. Po wojnie w Monitorze ogłaszano m. in. sprawy spadkowe i uznanie za zmarłego.
  Redakcja, Administracja i Ekspedycja: Łódź, Piotrkowska 133.

  Biblioteka Narodowa w Warszawie
  ul. Aleje Niepodległości 213
  02-086 Warszawa
  Tel.: (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29 99 (centrala)
  (0-22)825 91 53; fax: fax (0-22) 825 52 51
  biblnar@bn.org.pl
  www.bn.org.pl

 • Powiązani ludzie:

  • Trunk Bajla-Frajla

   Córka Borucha i Chai z Chelmerów. Ostatnie miejsce zamieszkania - Warszawa. W sierpniu 1942 zaginęła w getcie warsza...

  • Szyk Ewa

   Córka Pinkusa i Róży z domu Rieznikow. Ostatnie miejsce zamieszkania - Warszawa. W kwietniu 1943 zaginęła w Warszawi...

  • Szyk Adolf

   Syn Jakuba i Nechamy z Wygodzkich. Ostatnie miejsce zamieszkania - Warszawa. W 1943 został wysłany przez Niemców do...

  • Pinkus Józef

   Syn Feliksa i Magdaleny z Maciągowskich. Ostatnie miejsce zamieszkania - Warszawa. W 1943 został uwięziony przez Nie...

  • Fajans Stanisław

   Syn Edwarda i Marty z Rappaportów. Ostatnie miejsce zamieszkania - Warszawa. 1944-09-06 został aresztowany przez Nie...

  • Bernhardt Aniela Wanda

   Córka Maurycego i Jadwigi z domu Rubinsztejn. Ostatnie miejsce zamieszkania - Warszawa.

  • Bernhardt Tadeusz

   Syn Leona i Zofii z domu Mayzel. Ostatnie miejsce zamieszkania - Warszawa. Aresztowany podczas okupacji przez Niemców.

  • Ćwibak Zofia

   Córka Maksa i Fani z domu Wittenberg. Ostatnie miejsce zamieszkania - Warszawa. 1944-09-07 zaginęła w Warszawie podc...

  • Einszporn Czesław Jan

   Syn Adama i Teofili z Erhardtów. Ostatnie miejsce zamieszkania - Warszawa. Został wywieziony przez Niemców do obozu...