Wywiad USC 28991 – Anne Levy

 • Anne
 • Levy
 • wywiad USC Shoah Foundation
 • częściowo
 • po wojnie
 • angielski
 • Anne Levy, z d. Skorecka, ur. 02.07.1935 w Łodzi, córka Marka i Ruty. Miała o 2,5 roku młodszą siostrę Lilę. Rodzina była zasymilowana, zamożna, ojciec prowadził warsztat stolarski. Na początku wojny ojciec uciekł do Rosji, Ruta z córkami znalazła się w łódzkim getcie. Po jakimś czasie przedostała się do swojego brata do getta warszawskiego. Tam odnalazł ją mąż, który wrócił do nich z Rosji. W getcie rodzice pracowali w szopie Schulza, dziewczynki były zamykane na dzień w skrzyni. W 1942 r. rodzina wyszła na aryjską stronę. Mieszkali na Pradze, u polskiej rodziny, ojciec pracował w pobliskim tartaku. Po kilku miesiącach, zagrożeni denuncjacją wszyscy zamieszkali w tartaku, w małej chatce zbudowanej przez ojca. Dotrwali tam do wyzwolenia. Po wojnie wyjechali do Niemiec, tam urodził się brat Adam. W 1948 r. wyjechali do USA.

  Opis jej losów w książce: Lawrence N. Powell, Troubled memory: Anne Levy, the Holocaust, and David Duke's Louisiana, Chapel Hill : University of North Carolina Press, ©2000.

  USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education Leavey Library 650 West 35th Street, Suite 114 Los Angeles, CA 90089-2571
  https://vhaonline.usc.edu