Teresa Anna Chester nie poszła do getta. Nadal...

 • NIE
 • Teresa Anna Chester nie poszła do getta. Nadal mieszkała w swoim mieszkaniu, nadal pracowała w Banku Związkowym S.A. Załatwiła sobie aryjskie dokumenty. Utrzymywała kontakty z rodziną brata, Karola Woźnickiego, w getcie. Pomogła wydostać z getta bratanka, Ryszarda Andrzeja. Prawdopodobnie została zadenuncjowana, zaczęły się jej kłopoty z granatową policją. Była nachodzona i szantażowana. Na początku 1943 r. wyprowadziła się z Warszawy.

 • przed wojną
 • początek 1943 r.
 • w getcie, wysiedlenie
 • mieszkaniowe, praca
 • z papierami aryjskimi
 • Powiązani ludzie:

  • Ruecker Roland Antoni (inna pomoc)

   Przed wojną i w czasie okupacji był Kierownikiem Wydziału Inkasa Dokumentów Towarowych w Centrali Powszechnego Banku...

  • Chester Teresa Anna

   Od 1927 r. pracowała w Wydziale Inkasa Dokumentów Towarowych w Centrali Powszechnego Banku Związkowego S.A. Na przeł...

  • Szymoniak Krystyna

   19 lipca 1958 r. złożyła oświadczenie, że jej kuzynka Teresa Anna Chester (z domu Woźnicka, z I męża Dzierżanowska)...

  • Flancman Salomea

   19 lipca 1958 r. złożyła oświadczenie, że córka jej siostry, Teresa Anna Chester (z domu Woźnicka, z I męża Dzierżan...

  • Jabłczyńska Helena

   19 lipca 1958 r. złożyła oświadczenie, że jej kuzynka Teresa Anna Chester (z domu Woźnicka, z I męża Dzierżanowska)...

  • Jabłczyński Eugeniusz

   19 lipca 1958 r. złożyła oświadczenie, że krewna jego żony, Teresa Anna Chester (z domu Woźnicka, z I męża Dzierżano...

  Powiązane miejsca: