Skoreccy, mieszkając u pań Piotrowskich jako P...

  • NIE
  • Skoreccy, mieszkając u pań Piotrowskich jako Polacy, nie mogli odróżniać się od innych. Obawiali się przede wszystkim dość podejrzliwego dozorcy - Szczepana Matyslaka (Matysiaka). Chodzili więc w niedzielę do kościoła i obchodzili święta. Przed Wielkanocą oni sami i panie Piotrowskie napisali do Skoreckich kartki z życzeniami, które dozorca przyniósł do mieszkania, otrzymując w zamian zwyczajowy napiwek.

  • 1943-00-00
  • 1943-00-00
  • wiosna
  • wiosna
  • powstanie w getcie
  • pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi