Sekcja adwokacka zorganizowała w dzielnicy żyd...

  • TAK
  • Sekcja adwokacka zorganizowała w dzielnicy żydowskiej imprezę rozrywkową dla około tysiąca osób z programem artystycznym wykonanym bezpłatnie przez jej członków i ich rodziny. Dochód z imprezy wynosił około 10 000 złotych. Suma ta została podzielona pomiędzy fundusz zapomogowy i fundusz pomocy konstruktywnej, dzięki temu sekcja kontynuowała swoją działalność.

  • 1941-08-00
  • sierpień 1941
  • w getcie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • inteligencja, opieka
  • Wspomnienia łódzkiego adwokata. Przedstawiają koleje losu bohatera zarówno przed jak i w czasie wojny. Podzielone na jedenaście rozdziałów ukazujących kolejne etapy życia autora, jego zmagania z rzeczywistością.

  • 127
  • Opracowano na podstawie tekstu autorstwa Szymona Rogozińskiego pt; Moje szczęśliwe życie.