Przez pełnomocnika do spraw przesiedlenia zost...

  • TAK
  • Przez pełnomocnika do spraw przesiedlenia zostały przekazane Radzie Żydowskiej wytyczne, według których "wszyscy Żydzi zamieszkali w Warszawie, bez względu na wiek i płeć, mieli być przesiedleni na Wschód". Wykonawcą zadania miała zostać Rada Żydowska, posiłkując się pomocą Służby Porządkowej. Osiem kategorii osób zostało wyłączone z przymusowego przesiedlenia: zatrudnieni przez władze lub przedsiębiorstwa niemieckie, członkowie Rady Żydowskiej i jej pracownicy, członkowie Służby Porządkowej, personel szpitali, kolumn dezynfekcyjnych oraz żony i dzieci wcześniej wymienionych grup. Każda przesiedlana osoba miała prawo zabrać ze sobą 15 kg. bagażu oraz żywność na trzy dni.

  • 1942-07-22
  • 1942-07-22
  • wysiedlenie
  • administracyjne, działania Niemców
  • Judenrat, wysiedlenie
  • Wspomnienia łódzkiego adwokata. Przedstawiają koleje losu bohatera zarówno przed jak i w czasie wojny. Podzielone na jedenaście rozdziałów ukazujących kolejne etapy życia autora, jego zmagania z rzeczywistością.

  • 135
  • Opracowano na podstawie tekstu Szymona Rogozińskiego pt. Moje szczęsliwe życie; s. 135