Po biczach, Ryczywół zaczął sprzedawać cukierk...

  • TAK
  • Po biczach, Ryczywół zaczął sprzedawać cukierki a jego żona włoszczyznę. Oboje dziennie zarabiali 10 zł. Jedna z córek, pracując w pralni, zarabiała 50 złotych tygodniowo. Mimo tych zarobków nie mogli sobie pozwolić na kupno chleba. Sześcioosobowa rodzina jadła tylko dwa razy dziennie: rano gotowali sobie ćwierć kilo nieomaszczonej kaszy, do której dorzucali kilka sacharynek, a wieczorem dwa kilo kartofli. Kilo kartofli kosztowało wtedy 5 zł.

  • 1941
  • 1941
  • w getcie
  • gospodarcze
  • ceny, handel, usługi
  • str. 11