Na ulicach ukazały się plakaty Rady Żydowskiej...

  • TAK
  • Na ulicach ukazały się plakaty Rady Żydowskiej zawiadamiające, że do 6 września do godziny 10 rano wszyscy Żydzi mają obowiązek zgromadzenia się na terenie dzielnicy objętej ulicami Smoczą, Gęsią, Zamenhofa, Szczęśliwą oraz Placem Parysowskim celem poddania się rejestracji. Nakazano zabrania ze sobą żywności na dwa dni, naczyń do picia. Jednocześnie zakazano zamykania mieszkań.

  • 1942-09-05
  • 1942-09-06
  • wysiedlenie
  • administracyjne
  • Judenrat, selekcja
  • Wspomnienia łódzkiego adwokata. Przedstawiają koleje losu bohatera zarówno przed jak i w czasie wojny. Podzielone na jedenaście rozdziałów ukazujących kolejne etapy życia autora, jego zmagania z rzeczywistością.

  • 138-139
  • Opracowano na podstawie tekstu autorstwa Szymona Rogozińskiego pt. Moje szczęśliwe życie; s. 138-139