Drugiego dnia wysiedlenia kontyngent ludzi zos...

  • TAK
  • Drugiego dnia wysiedlenia kontyngent ludzi został zwiększony do 10 tysięcy. Na skutek trudności z zebraniem takiej liczby osób 29 lipca ukazały się obwieszczenia (podpisane przez komendanta Służby Porządkowej) obiecujące zaopatrzyć w żywność, tj. 3 kg chleba i 1 kg marmolady, każdego, który dobrowolnie stawi się celem wysiedlenia.

  • 1942-07-23
  • 1943-07-31
  • wysiedlenie
  • administracyjne, działania Niemców
  • policja żydowska, wysiedlenie
  • Wspomnienia łódzkiego adwokata. Przedstawiają koleje losu bohatera zarówno przed jak i w czasie wojny. Podzielone na jedenaście rozdziałów ukazujących kolejne etapy życia autora, jego zmagania z rzeczywistością.

  • 137-138
  • Opracowano na podstawie tekstu autorstwa Szymona Rogozińskiego; pt. Moje szczęśliwe życie s. 137-138