Danuta Dąbrowska pomaga w opiece nad rannymi w...

 • NIE
 • Danuta Dąbrowska pomaga w opiece nad rannymi w siedzibie batalionu Wigry na Podwalu. Pewnego dnia ktoś przyprowadza grupę kilkudziesięciu Żydów greckich, którzy pracowali dla Niemców na terenie ruin getta i zostali uwolnieni. Żołnierze z batalionu traktują ich niechętnie. Dostają jedzenie, jednak nikt nie daje im broni, chociaż bardzo o to proszą.

 • 1944-08-00
 • powstanie warszawskie
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc jednorazowa, pomoc rzeczowa
 • Str. 3
 • „Liczbowo najsilniejsza była Międzynarodowa Żydowska Brygada Pomocnicza Armii Ludowej utworzona na Starym Mieście z pozostałych przy życiu po ewakuacji Woli oswobodzonych więźniów Gęsiówki 12. Należeli do niej przeniesieni z Auschwitz do KZ Warschau (Gęsiówka) głównie Żydzi węgierscy, czescy i greccy. Ich znajomość polskiego ograniczała się w najlepszym wypadku do kilku zdań. Stąd, mimo wielokrotnie manifestowanej chęci przyłączenia się do Powstania, trudności w ich absorbowaniu. I w konsekwencji prawie zupełne pozbawienie zaopatrzenia i zakwaterowania. Zmiana tej sytuacji była zasługą interweniującego na ich korzyść Antka Cukiermana i dowództwa Armii Ludowej na Starówce. Brygada liczyła około 150 ludzi i dowodził nią jako jedyny nie-Żyd oficer AL Jan Fotek. Najpierw użyto ich do budowy kilku dobrze umocnionych barykad. Po otrzymaniu broni stali się walczącą obsadą tych samych barykad. 23 września, broniąc tych stanowisk w obliczu niemieckiej przemocy, brygada poniosła tak ciężkie straty, że praktycznie przestała istnieć. Niedobitki przeszły z upadkiem Starego Miasta do Śródmieścia”.

  Edward Kossoy, ŻYDZI W POWSTANIU WARSZAWSKIM
  http://www.zydziwpolsce.edu.pl/biblioteka/czytelnia/h_pw002.pdf

 • Powiązani ludzie:

  • Nieznane [Żydzi greccy]

   Są więźniami, pracują dla Niemców na terenie ruin getta. W sierpniu 1944 grupa kilkudziesięciu Żydów dociera do sied...

  • Nieznane [żołnierze batalionu Wigry]

   Niezbyt chętnie przyjmują grupę Żydów greckich, więźniów, pracujących dla Niemców na terenie ruin getta i zostali uw...

  • Dąbrowska Danuta

   Córka Henryka Blidsztejna i Idalii z domu Jurzdyckiej; ojciec był lekarzem, matka dentystką. Po dojściu Hitlera do w...

  Powiązane miejsca: