Imię: Wacław Nazwisko: Zysk

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Wacław
  • Zysk
  • 1901-07-13
  • Brody
  • Tak
  • Z Warszawy
  • Żonaty z Marią (1902), ojciec córki (1926) i syna (zginął w Oświęcimiu w 1942 r). W czasie okupacji pracował jako zawiadowca Rejonu Budynków na Dworcu Warszawa Wschodnia. W maju 1942 r. poznał w domu Stanisławy Przybylskiej w Żyrardowie kilka osób pochodzenia żydowskiego m.in.: Stanisława Błotnickiego, Józefa Lenika (Igo), Aleksandrę Weszczuk. Zatrudnił ich w swojej grupie na dworcu Warszawa Wschodnia, wyrobił karty zatrudnienia. Pod jego kierownictwem było ok. 180 pracowników, w tym duża część zatrudnionych fikcyjnie. W ten sposób pomagał ludziom m.in. przed wywiezieniem na roboty.