Imię: T. Nazwisko: Zygler

  • TAK
  • Kobieta
  • T.
  • Zygler
  • sekretarka prof. Bałabana od 5 maja 42, 21 września 42 wyszła z getta, po wojnie Krystyna Nowakowska, autorka relacji 301-4816

  • inteligencja
  • Nowakowska, Krystyna, relacja 301-4816