Imię: rodzina Nazwisko: Zyferman

 • NIE
 • Mężczyzna
 • rodzina
 • Zyferman
 • Tak
 • Z Warszawy
 • ul. nieznana
 • getto warszawskie; Bródno
 • Żyd
 • w mieszkaniu
 • Znajomi Międzyrzeckich. Po wyjściu z getta ukrywali się u rodziny tramwajarza na Bródnie. Gdy gospodarze przyjmowali gości, Zyfermanowie musieli się wyprowadzać. Szli wtedy na Grochowska 307, do Anny i Jakuba Kartaszewów, u których ukrywali się Międzyrzeccy. Po wojnie zamieszkali we Francji.

 • powstanie w getcie, wysiedlenie
 • mieszkaniowe, pomoc
 • kontakty z innymi Żydami, obcy człowiek, pomoc lokalowa, znajomi