Imię: Leon Nazwisko: Zettel (2)

 • (1, 2) TAK
 • (1, 2) Mężczyzna
 • (1) Leon , (2) Leon
 • (1) Zettel , (2) Zettel
 • (1) Stanisław Kazimierz Godlewski
 • (1) 1924-03-21
 • (2) 1924
 • (1) Warszawa
  • (1, 2) Tak
 • (1) Z Warszawy, (2) Brak informacji
  • (1) Śródmieście
 • (1) Graniczna 13
 • (1) Grzybowska, Strzelecka 42
  • (1) Żyd
  • (1) dobry
  • (1) na powierzchni, w mieszkaniu
  • (1) kosztowności, pieniądze
  • (1) donos/denuncjacja, rozpoznanie
 • (1)

  Leon Zettel, ur. 21.03.1924 w Warszawie, syn Rosy z d. Mileckiej i Arona. Miał o dwa lata starszego brata Michała. Mieszkali w dużym 6-pokojowym mieszkaniu, na ul. Granicznej, razem z braćmi ojca. Ojciec razem z nimi prowadził sprzedaż złota i srebra, biuro mieli w domu. W czasie wojny musieli przeprowadzić się do getta, na ul. Grzybowską. W 1941 Leon został złapany do obozu pracy poza Warszawą, skąd uciekł i wrócił do getta. W 1941 r. ojciec zmarł na atak serca. W czasie wysiedlenia rodzina pracowała w szopie, gdzie szyto mundury. Po wywiezieniu całej rodziny Leon postanowił wyjść z getta. Miał obiecaną pomoc od przyjaciółki matki, Marii Twardowskiej. Zamieszkał u niej i jej męża na Pradze. Pomagał mu również jubiler, Jan Truchiński, przekazując rzeczy ojca, które miał na przechowaniu. Po pewnym czasie Leon musiał zmienić mieszkanie ze względów bezpieczeństwa, przeniósł się do znajomych Twardowskich pod Warszawę, a potem w jeszcze inne miejsce. Po wybuchu powstania warszawskiego został zabrany przez Niemców do obozu pracy na Woli, stamtąd trafił do szpitala, z którym został ewakuowany. Po wyzwoleniu, w sierpniu 1945 wyjechał nielegalnie do Niemiec, stamtąd do Australii. Zmarł 27.06.2012 r.

  (2)

  We wrześniu 1939 r. mieszkał w Warszawie, ul. Graniczna;
  po wojnie w Warszawie, ul. Strzelecka

  • (1) powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
  • (1) życie prywatne / życie codzienne
  • (1) autor, mieszkaniowe, młodzież, szopy, wyjście z getta
  • (2) ocaleni
 • (2)

  pod rubryką \"adres obecny\" dopisano \"jako Godlewski\"

 • (2)

  Wykaz alfabetyczny Żydów Polskich sporządzony w marcu 1946 r. na podstawie kart rejestracyjnych Wydziału Ewidencji i Statystyki Komitetu Warszawskiego Centralnego Komitetu Żydów Polskich. Obecnie znajduje się w Archiwum ŻIH (CKŻP WEiS sygn. 514). Wykaz sporządzono w formie tabelarycznej zawierającej: kolejny numer w rejestrze, imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania z 1939 r. i adres obecny (z 1946 r.)


  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  email: secretary@jewishinstitute.org.pl
  http://www.jewishinstitute.org.pl/

 • (2) 130