Imię: Szachno Nazwisko: Zagan (5)

 • (1, 2, 3, 4, 5) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5) Mężczyzna
 • (1) Szachno , (2) Szachno , (3) Szachne , (5) Szchano
 • (1) Zagan , (2) Zagan , (3) Zagan , (4) Zagan , (5) Zagan
 • (1) Nirnberg
 • (1) 1892r
 • (1) Kraków
 • (1) Treblinka
 • (1, 2, 3, 4, 5) Brak informacji
 • (1)

  Przed wojną znajdował się w naczelnych władzach partii Poalej Syjon -Lewica. Był zdolnym publicystą i redaktorem. Miał wyjątkowe zdolności organizacyjne.Przed wojną miał pseudonim Sz. Nirnberg.W czasie oblężenia W-wy był jedynym z przewódców tej partii, który zdecydował się na pozostanie w W-wie. Wraz z Emanuelem Ringelblumem i Adolfem Bermanem znalazł się w ścisłym, konspiracyjnym kierownictwie tej partii. Był redaktorem naczelnym organu partii / w getcie/ ,, Proletariacka myśl".W getcie w-skim obok funkcji politycznej był też bardzo zaangażowany w życiu społecznym getta. Był tam członkiem Społecznej Rady przy Joincie jako przedstawiciel Poalej Syjon Lewicy.,był ważną postacią w IKOrze i w Anug Szabat. Był przedstawicielem Szkół Poalej Syjon w CISzo. Zginął.,19

  (2)

  Czł. Poalej-Syjon, na zebraniu
  nauczanie laickie w jidisz
  rekomendował ludzi do udzielenia im pomocy
  działał w Yikor

  (3)

  Członek Komitetu Dożywiania Dzieci przy Centosie (był to właściwie tajny komitet szkolnictwa).

  (4)

  czł.zarządu ŻTOS

  (5)

  Działacz Archiwum Ringelbluma.W pierwszej akcji został wraz z rodziną, wypędzony na Umszlagplatz a stamtąd do Treblinki

  • (1, 2, 3) działacze
  • (4) opieka, urzędnicy
  • (5) inteligencja
 • (3)

  Barski, Józef, Przeżycia i wspomnienia z lat okupacji

  (4)

  Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • (1) str.53,95,143,155,186,190,,264, (2) 35,66, 72, 210, (3) [s., 37], (4) [208], (5) s.112,188