Imię: Maria Nazwisko: Zawadzka

Córka Jochela Dawida, siostra Salomona, Szymona, Eugenii i Cecylii. Żona Adama. Przed wojną mieszkała w Będzinie. Do...

  • Z domu: Niewiażska