Imię: Leon Nazwisko: Zettel (2)

Leon Zettel, ur. 21.03.1924 w Warszawie, syn Rosy z d. Mileckiej i Arona. Miał o dwa lata starszego brata Michała. M...

  • Wariant nazwiska: Stanisław Kazimierz Godlewski

Imię: Aron Nazwisko: Zettel

Mąż Rosy z d. Mileckiej, ojciec Michała i Leona. Przed wojną mieszkali w dużym 6-pokojowym mieszkaniu, na ul. Granic...

Imię: Wolf Nazwisko: Zettel

Przed wojną mieszkał razem z braćmi Aronem i Mendlem na Granicznej, gdzie prowadzili sprzedaż złota i srebra. W czas...

Imię: Jan Nazwisko: Zaremba

Polak, znajomy Chuny Wertmana. Mundek Wertman zatrzymał się u niego po przyjeździe ze Lwowa do Warszawy na aryjskich...