Imię: Janina Nazwisko: Zdaniecka

Córka Jana i Zofii Celnikier. Miała dwie siostry, Wandę i Irenę. Żona lekarza Henryka Minca. 4 października 1939 r....

  • Z domu: Frenkiel
  • Wariant nazwiska: Minc [z pierwszego męża]

Imię: Wanda Nazwisko: Zamenhof

Lekarka. Córka Jana i Zofii Celnikier. Miała dwie siostry, Janinę i Irenę. Żona lekarza Adama Zamenhofa, matka Ludwi...

  • Z domu: Frenkiel