Imię: Marek Nazwisko: Wojdysławski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Marek
 • Wojdysławski
 • Nie
 • Z Warszawy
 • Nieznany
 • Żyd
 • inne zagrożenie, zabójstwo
 • Dawny działacz KPP, mieszka po stronie aryjskiej, współpracuje z Wydziałem Sabotażu i Dywersji PPS i z Polskimi Socjalistami. Aktywista Polskich Socjalistów, teoretyk. Zadenuncjowany, ginie razem z żoną.

 • donos, konspiracja, śmierć
 • konspiracja polska, konspiracja żydowska, kontakty z innymi Żydami
 • str. 4