Imię: Tadeusz Nazwisko: Szeląg

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Tadeusz
 • Szeląg
 • ps. "Łeda"
 • Z Warszawy
 • brak infromacji
 • Polak
 • Członek Batalionów Chłopskich. Utrzymywał kontakty z Lubelsko-Zamojskim Komitetem Niesienia Pomocy Żydom na terenie Warszawy, który kierował do niego swoich ludzi.

 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, poza Warszawą