Imię: Nieznane Nazwisko: Siegner

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Siegner
  • Oświęcim
  • Żyd niemiecki z Bielska;
    za-ca kierownika Goldfeila w Wydz. Pracy

  • Judenrat
  • Ernest, Stefan; Pam. 195; Trzeci Front. O wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy 1939-1943