Imię: Jan Nazwisko: Rosiński

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Jan
 • Rosiński
 • ps. Tomasz
 • 1944
 • w czasie powstania warszawskiego
 • Żoliborz
 • Nie
 • Polak
 • Członek Polskich Socjalistów (PS), a później Socjalistycznej Organizacji Bojowej (SOB). Brał udział w akcjach dywersyjnych i sabotażowych. Razem z bratem Stanisławem organizowali ucieczki Żydów z getta, a w czasie upadku powstania w getcie przeprowadzali powstańców kanałami na stronę aryjską.

 • powstanie warszawskie, wysiedlenie
 • działania Polaków, śmierć
 • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc długotrwała