Imię: Nieznane Nazwisko: Richter

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Richter
  • kierownik w szopie Rochmana na Gęsiej - lipiec 42

  • Niemcy
  • Elper, Samuel, relacja 301-2277