Imię: Jan Nazwisko: Rosiński

Członek Polskich Socjalistów (PS), a później Socjalistycznej Organizacji Bojowej (SOB). Brał udział w akcjach dywers...

  • Wariant nazwiska: ps. Tomasz

Imię: Aleksander Nazwisko: Rumsicki

Członek Robotniczo-Chłopskiej Organizacji Bojowej. Na pl. Kaziemierza Wielkiego miał budkę żywnościową. Była tam skr...

  • Wariant nazwiska: ps. Władysław