Imię: Nieznane [żołnierze batalionu Wigry] Nazwisko:

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Nieznane [żołnierze batalionu Wigry]
 • Z Warszawy
 • Stare Miasto
 • Podwale, róg Kilińskiego
 • Polak
 • na powierzchni
 • Niezbyt chętnie przyjmują grupę Żydów greckich, więźniów, pracujących dla Niemców na terenie ruin getta i zostali uwolnieni. Żołnierze dają im wprawdzie jedzenie, jednak nikt nie daje im broni, chociaż bardzo o to proszą.

 • powstanie warszawskie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa
 • Str. 3