Imię: Nieznane [kierowniczka szkoły] Nazwisko:

 • NIE
 • Kobieta
 • Nieznane [kierowniczka szkoły]
 • Z Warszawy
 • Nieznany
 • Polak
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • Kieruje tajnymi kompletami w byłym gimnazjum i liceum Jadwigi Kowalczykówny. Na kompletach uczy się kilka dziewczynek żydowskich, między nimi jest Danuta Dąbrowska. Kierowniczka szkoły orientuje się w kwestii ich pochodzenia, są traktowane na równi z innymi; taką samą postawę mają nauczyciele.

 • działania Polaków, konspiracja, nauka, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, dzieci, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, praca
 • Str. 2