Imię: Nieznane [Żydzi greccy] Nazwisko:

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Nieznane [Żydzi greccy]
 • Z Warszawy
 • Stare Miasto
 • Podwale, róg Kilińskiego
 • Żyd
 • na powierzchni
 • brak
 • Są więźniami, pracują dla Niemców na terenie ruin getta. W sierpniu 1944 grupa kilkudziesięciu Żydów dociera do siedziby batalionu Wigry na Podwalu. Żołnierze z batalionu traktują ich niechętnie. Dostają jedzenie, jednak nikt nie daje im broni, chociaż bardzo o to proszą.

 • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa
 • Dzieje się tak głównie z powodu ich nieznajomości polskiego. Kilkadziesiąt osób z grupy Żydów greckich przyłącza się do oddziałów Armii Ludowej i walczy w okolicy Rybaków na Starówce.

 • Str. 3