Imię: Apolinary Maksymilian Nazwisko: Hartglas (3)

 • (1, 2, 3) TAK
 • (1, 2, 3) Mężczyzna
 • (1) Apolinary Maksymilian , (2) Apolinary-Maksymilian , (3) Apolinary Maksymilian
 • (1) Hartglas , (2) Hartglas , (3) Hartglas
 • (1, 3) 1883
 • (1, 3) 1953
 • (3) Biała Podlaska
 • (3) Tel Aviv
 • (1, 2, 3) Brak informacji
 • (1)

  Czołowy polityk żydowski przedwojennej Polski, publicysta, poseł, współtwórca Bloku Mniejszości Narodowych; w l. 1925 - 1927 prezes sejmowego Koła Żydowskiego, prezes Organizacji Syjonistycznej w Polsce. Znany również jako adwokat, członek warszawskiej Rady Adwokackiej. W niepodległym Izraelu wysoki urzędnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.Opuścił Warszawę z certyfikatem palestyńskim (droga przez Triest) 20 grudnia 1939 r. wraz z żoną; obok Czerniakowa i Weissa w delegacji do gen. Neumanna-Neurode w sprawie zarządzenia o getciw (listopad 1939)

  (2)

  Znany żydowski adwokat, opuszcza Warszawę szukając schronienia.

  (3)

  Adwokat, członek CK Organizacji Syjonistycznej w Polsce, poseł na Sejm, publicysta i pisarz. Jako działacz syjonistyczny uzyskał zezwolenie na wyjazd do Palestyny na skutek starań Biura Palestyńskiego w Genewie. Biuro to utrzymywało kontakty z warszawskimi działaczami syjonistycznym za pośrednictwem pracowników włoskiej Riunione Adriatica di Sicurta, która miała oddział w W-wie jeszcze w latach przedwojennych. Genewskie biuro nadesłało im jednocześnie wizę wjazdową do Triestu. 18.12.39 - H[artglas] i K[oerner] oświadczają, że otrzymali certyfikaty do Palestyny. K[oerner], zakłamany świętoszek, uważał jeszcze za potrzebne opatrzeć to komentarzem. H[artglas] milczał.

  • (1, 3) działacze
  • (2) inteligencja
 • (2)

  Adler, Stanisław, ,

  (3)

  Czerniaków, Adam; Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • (3) 46; 71(przyp.)