Imię: Jan Nazwisko: Forensztajn (Forestein)

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Jan
 • Forensztajn (Forestein)
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Wola
 • Ciepła 26
 • Żyd
 • zły
 • piwnica, skrytka w mieszkaniu, w mieszkaniu
 • Ukrywał się z pięcioma innymi Żydami, w tym z żoną Lucyną, w mieszkaniu na Ciepłej 26. W razie niebezpieczeństwa chował się w kryjówce za dużą szafą. Mieszkał na Ciepłej do sierpnia 1944 r., kiedy dom się spalił. Podczas powstania warszawskiego, mieszkała ze znajomymi z mieszkania na placu przy Waliców. Po powstaniu, razem z dziewięcioma innymi osobami zamieszkała w schronie pod piwnicami Szkół Zgromadzenia Kupców na Prostej.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
 • mieszkaniowe
 • kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, znajomi