Imię: Dawid Nazwisko: Epstein

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Dawid
 • Epstein
 • Lucjan Bogucki
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Wola
 • Pańska
 • Nurska; Prosta
 • Żyd
 • dobry
 • wyższe
 • piwnica, w mieszkaniu
 • Inżynier chemik, ożenił się z Niną Goldfarb, prawniczką. W 1939 r. wyjechali do Lwowa, wrócili do Warszawy w grudniu !941 r. Zamieszkał z żoną na Pańskiej u swoich rodziców. Po likwidacji małego getta mieszkał na Nowolipkach. W akcji na Miłej, we wrześniu 1942 r. została wywieziona do Treblinki jego żona. Wtedy wyszedł z getta, w wynajętym pokoju na Saskiej Kępie zaczął produkować szminki i tusze do rzęś. Występował pod nazwiskiem Lucjan Bogucki. Wyciągnął z getta swoją szwagierkę, Alinę Winawer, zatrudnił u siebie i i dał mieszkanie na 3 miesiące. Po powstaniu warszawskim schował się razem ze szwagierką i 8 innymi Żydami w schronie wykopanym pod piwnicami w gmachu Szkół Zgromadzenia Kupców na Prostej.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie
 • mieszkaniowe
 • kontakty z innymi Żydami, praca, z papierami aryjskimi