Imię: Maria Nazwisko: Borowska

 • NIE
 • Kobieta
 • Maria
 • Borowska
 • Celina Braw
 • 1930-03-24
 • Warszawa
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Wola
 • Grzybowska 64 m 16
 • u.Grzybowska 3; Węgrów; Warszawa okolice Chmielnej i Pańskiej; Chmielna; Częstochowa
 • Żyd
 • dobry
 • inne
 • w mieszkaniu
 • brak
 • donos/denuncjacja
 • Córka Mendla Braw i Bronisławy z d. Mrówka. Miała starszego o 9 lat brata Izia. Rodzina była zasymilowana, średnio zamożna, ojciec był urzędnikiem, matka nie pracowała.. Przeprowadzili się do getta na Grzybowską 3. Wiosna 1941 r. wszyscy czworo uciekli z getta na wozie pod szmatami. Pojechali do Węgrowa, do rodziny matki. Tam mieszkali u kuzynów Hollandów. Jesienią 1942 r. Maria wraz z dwiema starszymi kuzynkami, Marylą Holland i Lilką Holland, pojechała do obozu w Mordach, a stamtąd do Warszawy. Wszystkie trzy miały b. dobry wygląd i odbyły podróż pociągiem bez problemu. Trafiły, dzięki znajomym Maryli Holland, do państwa Szewczyków, w okolice Chmielnej i Pańskiej. Tam spędziły ok. 2 tygodni, czekając na dokumenty aryjskie. Maryla i Lilka postanowiły zgłosić się na roboty w Niemczech. Maria, już z dokumentami aryjskimi, dzięki pomocy przyjaciela ojca p. Jaworskiemu, zamieszkała na Chmielnej vis a vis Domu Braci Jabłkowskich, u pani Marii Kruszyńskiej, która wiedziała o pochodzeniu dziewczynki. Ale obcym mówiono, że rodzice komuniści zostali rozstrzelani. Maria Kruszyńska mieszkała z matką w dwóch pokojach w większym mieszkaniu. Wtedy poszła do komunii ( miała metrykę aryjska) . Poszła też do szkoły z internatem na Grochowie. W szkole nadrabiała przedmioty i zdawała eksternistycznie z klasy do klasy. W ten sposób przed wybuchem powstania warszawskiego skończyła 6 klasę. W czasie powstania przebywała na Chmielnej, a później na Wilczej, razem z panią Kruszyńską, do której mówiła ciociu. Po powstaniu obie wyjechały do Częstochowy i tam doczekały zakończenia wojny. Maria Borowska zamieszkała we Wrocławiu, a w latach 80-tych wyjechała do córki do kanady.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
 • kontakty z innymi Żydami, obcy człowiek, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, poza Warszawą, z papierami aryjskimi